Strategisch

Waardediscipline

Problematiek :
Organisaties kunnen niet alles voor iedereen zijn. Om als beste uit de strijd te komen moeten keuzes worden gemaakt. Treacy & Wiersema onderscheiden drie waardedisciplines waaruit een onderneming moet kiezen, te weten operational excellence, product leadership of customer intimacy.

Doel:

 • Bepalen van de juiste waardediscipline
 • Vereenvoudigen van de invulling de ondernemingsstructuur en het verdienmodel door de keuze.

Methodologie :
3 strategische workshops met alle leidinggevenden.

Voordelen van de werkwijze :

 • Vergemakkelijkt strategische keuzes m.b.t. investeringen & opleidingen.
 • Vergemakkelijkt de invulling van het concrete businessplan m.b.t. partners, activiteiten, middelen, aanbod, klantenrelaties, kanalen, klanten, inkomstenstromen en kostenstructuur (Canvas-model)

Operationeel

Balanced Scorecard

Problematiek :
Hoe vertaal ik mijn visie, missie en strategie in concrete doelstellingen?

Doel :
Ontwikkeling van een makkelijk hanteerbaar dashboard op maat van de onderneming

Methodologie :
Strategische workshop met leidinggevenden

Voordelen van de werkwijze :

 • Gebruik van de BSC om de strategie te verwoorden en te communiceren.
 • Makkelijker afstemmen van organisatie-brede initiatieven in 1 gemeenschappelijk overzicht.

Marcomplan

Problematiek :
Hoe laat je de markt weten wie je bent en waar je voor staat?

Doel :
Bekendheid en vertrouwen genereren bij de doelgroepen

Methodologie :
Gebaseerd op resultaten van interne en externe analyse(s)

Voordelen van de werkwijze :
De analyses laten toe een plan op te stellen dat per doelgroep omvat:

 • Targets: # nieuwe klanten, # bestaande klanten met nieuwe producten/diensten
 • Boodschap: Wat willen we zeggen? Wat moet men weten? Wat moet men onthouden?
 • Media: Welke media voor welke boodschap?
 • Frequentie: Hoe vaak?
 • Budget
 • Prioriteiten

Co-Creatieplan

Problematiek :
Veel innovaties slagen niet omdat ze geen aansluiting vinden bij de behoeften van mensen. Het innoveren van diensten begint in Product/Service Design daarom altijd bij het leren begrijpen van mensen.

Doel:
Door de koppeling te maken met business en technologie ontstaan diensten die niet alleen rendabel en haalbaar zijn maar ook echt waardevol en nuttig zijn voor mensen.

Methodologie :
Concretisering van een gestandaardiseerd Design-proces met ontwikkelaars en klanten

Voordelen van de werkwijze :

 • Snel en flexibel inspelen op wijzigingen in de wensen van de klant tijdens de product/serviceontwikkeling
 • Systematische terugkoppelmomenten vergroten de betrokkenheid van beide partijen en creëren van wederzijdse goodwill omwille van een beter begrip van de situatie van de andere