Intern

DNA

Problematiek :
Om een lange termijn actieplan te kunnen uittekenen, is het nodig om, naast de visie en de missie, ook de persoonlijkheid van de onderneming, haar actuele positie op de markt en haar legitimiteit te kennen.

Doel:
Bepalen waar de onderneming voor staat (DNA) om de markt juist te kunnen benaderen.

Methodologie :
In een strategische workshop definiëren we :

 • De missie en de visie van de onderneming
 • De persoonlijkheid van de onderneming (waarden en stijl)
 • De verschillen t.a.v. de concurrentie en de markt
 • De legitimiteit van de onderneming (bronnen voor geloofwaardigheid)

Voordelen van de werkwijze :

 • Als iedere betrokkene op een gelijkwaardige manier kan bijdragen aan de opbouw van het merk wordt het merk veel gemakkelijker door iedereen gedragen en uitgedragen.
 • Het kader waarbinnen aansluitende operationele beslissingen zullen worden genomen, is voor iedereen duidelijk, zodat het makkelijker wordt om op hetzelfde doel te focussen.

Doelen scherpstellen

Problematiek :
Leidinggevenden voelen zich vaak onbegrepen door hun werknemers en vice versa. Er is nood aan gemeenschappelijke doelen die voor iedereen duidelijk en concreet zijn, om ze als team te kunnen verwezenlijken.

Doel:
Effectiever en efficiënter werken & communiceren op de werkvloer.

Methodologie :

 • Bevraging d.m.v. interviews : Vaststellen & beschrijven van discrepanties
 • Participatief kringgesprek : “Ik in jouw plaats,…”

Voordelen van de werkwijze :

 • Moeilijkheden binnen het team worden makkelijker bespreekbaar.
 • De betrokkenheid van alle teamleden neemt toe, waardoor de gedrevenheid om tot oplossingen te komen vergroot.
 • Iedere betrokkene draagt op een gelijkwaardige manier bij aan de oplossing van onduidelijkheden in de communicatie.

Extern

Klantentevredenheid

Problematiek :
Zeer tevreden klanten hebben een positieve impact op je werving van nieuwe klanten. De kunst bestaat er in om je tevreden klanten zó tevreden te maken, dat zij voor jou mond-aan-mond- reclame maken.

Doel

 • Identificatie van promotors, passives & detractors
 • Ontwikkelen van scenario om
  – detractors te minimaliseren
  – promotors te koesteren
  – passives beter leren begrijpen
 • Online enquête : Closed-loop model
 • Interviews (tel/face to face) om discrepanties tussen wensen & verwachtingen bloot te leggen
  (Attributiemodel)

Voordelen van de werkwijze :

 • Snel resultaat van de enquête
 • Permanente monitoring is mogelijk
 • Enkel investeren in acties die er toe doen

Concurrentieanalyse

Problematiek :
Vaak verlies je als bedrijf het overzicht over de snel veranderende markt. Daardoor realiseer je je soms ‘plots’ dat je concurrenten je hebben ingehaald.

Doel:
Zo volledig mogelijk beeld krijgen van de huidige en toekomstige markt.

Methodologie :

 • Micro-view : Interviews (tel/face to face) bij klanten en potentiële klanten
 • Macro-view : Delphi-methode

Voordelen van de werkwijze :

 • Analyse door experts én mensen uit de dagelijkse praktijk geven een volledig beeld.
 • Blik op de toekomst